• Prof.Dr. Türkay DERELİ İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

 

1986–1992 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi’nde “Makina Mühendisliği” öğrenimini tamamladı. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden; 1994 yılında: “Yüksek Lisans”, 1998 yılında: “Doktora” derecelerini aldı. Araştırmaları daha çok; Yönetim Bilişim Sistemleri, Süreç Yönetimi, Sistem Tasarımı ve Sibernetik, Yatırım Planlama, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Hizmet Yönetimi, Marka Yönetimi, İnovasyon ve Girişimcilik vb gibi konulara odaklanmıştır. En büyük tutkularından birisi; “üretilen çalışmaları ve sonuçlarını toplum ve ilgili taraflar ile ivedilikle paylaşmak” olmuştur. Makine Mühendisleri Odası (MMO) gibi meslek kuruluşlarının yanı sıra; “Üretim, Bilişim ve Kalite” alanında faaliyet gösteren çeşitli derneklerde görev aldı. Türkiye’deki ilk yenilik merkezi, bilişim laboratuvarı ve hızlı prototipleme laboratuvarlarından birinin Gaziantep’te kurulmasında çalıştı.

 

2007 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. 2012 yılında Gaziantep Üniversitesi’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji politikalarından sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevlendirildi. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde uygulanan “İntörn Mühendislik Eğitimi” uygulamasının modellenmesinde ve yürütülmesinde çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Teknopark ve Teknoloji Transferi Ofisi (TARGET TTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı vazifelerini yürüttü. 2011 yılından bu yana TÜBİTAK ARDEB MAG (Mühendislik Araştırma Grubu) Danışma/Grup Yürütme Komitesi üyesi olarak çalışmaktadır. Üniversite-Sanayi İşbirliği’ne yapmış olduğu katkılar nedeniyle Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından hizmet ödülü verilmiştir. ISI - WEB OF SCIENCE verilerine göre, alanında en çok yayın (SCI/SSCI endekslerinde taranan) yapan akademisyenler arasında yer almıştır. 2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü’ne layık görülen ve alanındaki SCI endeksli 4 adet derginin yardımcı/alan editörlüğünü yapmaktadır.

  • Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

 

ODTÜ Matematik Bölümü’nden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Bilgisayar Mühendisi ünvanını almıştır. 1988-1997yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda Bilgisayar Ağları Grubu yöneticiliği ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1990-1996 yılları arasında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye İnternet projesinde teknik grup yöneticisi olarak İnternet’in Türkiye’ye getirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında öncülük yapmıştır. 1997-2002 yılları arasında ABD’nin Indiana Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmüş ve 2002 yılında çift Doktora derecesi almıştır. ODTÜ’de 2006 yılında Türkiye’nin ilk endüstri standartlarında İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nı kurmuştur.

 

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay’ın Elektronik Oyunlar ve Simülasyonlar, Telekomünikasyon ve İnternet, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilgi ve Öğretim Sistemlerinin Gelişimi ve Tasarımı ile İlgili Konular, Eğitimde Teknolojinin Kullanımı, Elektronik Performans Destek Sistemleri, İnsan Öğrenme Sistemlerinin Bilişsel Yönleri konularında çok sayıda makaleleri, kitapları ve projeleri bulunmaktadır. Halen ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

 

 

 

 

  • Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT
    Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

İstanbul Üniversitesi’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır.  Strathclyde Universitesi’nde konuk araştırmacı, konuk Prof. pozisyonlarında üç farklı dönemde bulunmuştur ve birlikte yürütülen Avrupa yayılımlı ortak projelerin Türkiye koordinatörlüğünü yapmıştır. “İmalat Sanayii’nde Emek Prodüktivitesi” konulu Doktora tezinin ardından, Prodüktivite ve Performans Analizi, Kalite Yönetimi ve Mühendisliği, TKY, Altı Sigma, Süreç Analizi, CRM, KOBİ’lerde Süreç Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Risk Analizi ve Yönetimi, Müşteri Segmentasyonu ve BI uygulamaları, Veri Madenciliği alanlarında çok değişkenli istatistik analiz tekniklerini kullanarak 120 den fazla akademik çalışma gerçekleştirmiştir. Makale, bildiri, kitap ve proje olarak paylaşılan çalışmalarının çoğunluğu sektörel uygulamalar içermektedir. Türkiye’de 8 farklı üniversitede lisans-lisansüstü düzeylerde farklı dersler vermiştir.

  • Doç. Dr. Tülin GÜNDÜZ
    Uludağ Üniversitesi
    Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

1995 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998 yılında bitirdiği Yüksek Lisans çalışmasından sonra, ergonomi alanında doktora yapmaya başlamıştır. 2005'te doktorası biten Tülin Gündüz, Darmstadt Teknik Üniversitesi Ergonomi Anabilim Dalında otomobilde termal konfor ve koltuk alanında araştırmacı olarak çalışmıştır. 2008 yılında doktora sonrası TÜBİTAK bursu ile Münih Teknik Üniversitesi Ergonomi Anabilim Dalında antropometri alanında çalışmıştır. 2012 yılında Ergonomi alanında Doçent ünvanını almıştır. 2013 yılında, Birmingham Üniversitesi Bilgisayar Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından Bilişsel Ergonomi çalışmak üzere İngiltere'ye davet edilmiştir. YÖK bursu ile altı ay süreyle İngiltere'de bilişsel ergonomi alanında imalat sektöründe uygulamalı çalışmalar yapan Tülin Gündüz, Türkiye'ye döndükten sonra bilişsel ergonomi alanında çalışmalarına devam etmektedir. Halen, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde çalışmaktadır. Çalışma alanları bilişsel ergonomi, Endüstri 4.0, artırılmış gerçeklik ve nöroergonomi şeklindedir.

TOP