Önceki Kongreler

 

Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ERZURUM

http://24uek.atauni.edu.tr

24ergonomi@atauni.edu.tr

Dijitalleşme ve Ergonomi

ULUSAL ERGONOMİ KONGRELERİ
No Tarih Düzenleyen Site / e-posta Ana Tema
24 28-30 Eylül 2018 Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ERZURUM

http://24uek.atauni.edu.tr

24ergonomi@atauni.edu.tr

Dijitalleşme ve Ergonomi
23 26-28 Ekim 2017 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve MMF Endüstri Mühendisliği Bölümü

ADANA

http://23uek.cu.edu.tr/tr/

ergonomi23@cu.edu.tr

Sağlık Alanında Ergonomi
22 06-08 Ekim 2016 Pamukkale Üniversitesi

Denizli Teknik Bilimler MYO

Malzeme ve Malzeme İşl. Tekn. Bölümü

DENİZLİ

http://www.pau.edu.tr/ergonomi22

ergonomi22@pau.edu.tr

“Kent Ergonomisi: Yaşlı ve Engelliler”
21 02-04 Ekim 2015 Süleyman Demirel Üniversitesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

ISPARTA

http://www.ergonomi2015.org

ergonomi2015@gmail.com

“Ergonomi ve Yaşam Kalitesi”
20 26-28 Eylül 2014 Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri Bölümü

ANKARA

http://ergonomi2014.org/

ergonomi2014@gmail.com

“İş Sağlığı ve Güvenliği”
19 28-29 Eylül 2013 Balıkesir Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

BALIKESİR

http://19uek.balikesir.edu.tr/

19uek@balikesir.edu.tr

 

“İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi”
18 16-18 Kasım 2012 Gaziantep Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

GAZİANTEP

uek18@gantep.edu.tr “Ergonomi ve Teknoloji”
17 14-16 Ekim 2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

ESKİŞEHİR

http://www.ergonomi17.ogu.edu.tr/

ergonomi17@ogu.edu.tr

“Değişen Türkiye ve Ergonomi”
16 03-05 Aralık 2010 Hitit Üniversitesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

ÇORUM

http://www.ergonomi.hitit.edu.tr/

ergonomi16@hitit.edu.tr

ergonomi16hitit@gmail.com

“Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi“
15 22–24 Ekim 2009 Selçuk Üniversitesi

Mesleki Eğitim Fakültesi

KONYA

http://www.ergon15.selcuk.edu.tr/

ergonomi15@gmail.com

ergonomi15@selcuk.edu.tr

"Değişen Dünya Ekonomisi ve Ergonomi"
14 30 Ekim-1 Kasım 2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh. Bölümü

TRABZON

http://ergon14.ktu.edu.tr/

ergon14@gmail.com

ergon14@ktu.edu.tr

“Küresel Rekabette Ergonomi"
13 06-08 Aralık 2007 Erciyes Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

KAYSERİ

http://ergon13.erciyes.edu.tr/

ergon13@erciyes.edu.tr

“Stratejik Saldırganlıkta Ergonomi”
12 16–18 Kasım 2006 Gazi Üniversitesi

Mesleki Eğitim Fakültesi,

ANKARA

11 26-28 Aralık 2005 İTÜ İşletme Fakültesi,

İSTANBUL

10 07-09 Ekim 2004 Uludağ Üniversitesi, Görükle / BURSA

(Uluslararası Katılımlı)

9 16-18 Ekim 2003 Pamukkale Üniversitesi

Denizli Meslek Yüksekokulu,

Kınıklı / DENİZLİ

8 25-26 Ekim 2001 Dokuz Eylül Üniversitesi,

İ.İ.B.Fak. Bornova/ İZMİR

7 14-16 Ekim 1999 Çukurova Üniversitesi,ADANA
6 27-29 Mayıs 1998 Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ve Ankara Üniversitesi, ANKARA
5 15-17 Kasım 1995 İTÜ, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

İSTANBUL

4 20-22 Ekim, 1993 DEÜ, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

İZMİR

3 22-24 Mayıs, 1991 Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

ANKARA

2 23 - 26 Mayıs,1989 Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), ADANA
1 23-24 Kasım 1987 İTÜ ve Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) İSTANBUL

* Derleme için 23. UEK Kongre Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür ederiz.

 

TOP