Kongre Kurulları

ONUR KURULU
Prof. Dr. Ömer Çomaklı
Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hikmet Altun
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. A. Fahri ÖZOK
Türk Ergonomi Derneği Başkanı
 
DANIŞMA KURULU
Prof.Dr. A. Fahri ÖZOK
Türk Ergonomi Derneği Başkanı
fahri.ozok@okan.edu.tr
Prof.Dr. Serpil AYTAÇ
Uludağ Üniv. İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Böl.
saytac@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Velittin KALINKARA
Pamukkale Üniversitesi
Denizli Meslek Yüksekokulu
vkalinkara@pau.edu.tr
Prof.Dr. Emin KAHYA
Eskişehir Osmangazi Üniv.
Müh.Mim.Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü
ekahya@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.
Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Böl.
yasar.tinar@deu.edu.tr
Prof. Dr. Behice DURGUN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Anatomi Anabilim Dalı
bdurgun@cu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
dr.ozlemky@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Demet GÖNEN
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
dgonen@balikesir.edu.tr
 
KONGRE BAŞKANLARI
Doç. Dr. Elif Kılıç DELİCE
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gökay AKKAYA
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Muhammet Dursun KAYA Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı
Doç. Dr. Vecihi Yiğit
 Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Elif Kılıç DELİCE
Dr. Öğr. Üyesi Gökay AKKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Burak ERKAYMAN
Dr. Öğr. Üyesi M. Emre KESKİN
Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKSAKAL
Dr. Yeşim OK
Dr. Yunus DEMİR
Arş. Gör. Merve KAYACI ÇODUR
Arş. Gör. Sinan ÖZTAŞ
Arş. Gör. Betül TURANOĞLU
Arş. Gör. İlker KARADAĞ
Arş. Gör. Tuba ADAR (Kongre Sekreteri)
Arş. Gör. Şeyma EMEÇ
Arş. Gör. Ferhat YUNA

 

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet PEKER Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Akın MARŞAP İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Ali İhsan ACAR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ORAL Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Behice DURGUN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan EROL KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Emin KAHYA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün ERASLAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Esra AKI Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fazilet N. ALAYUNT Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hafiz Hulusi ACAR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan EFE Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan H. SİLLELİ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan ERHAN Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut EKŞİOĞLU Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet Dursun KAYA Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KURT Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün FIĞLALI Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. R. Nesrin DEMİRTAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Saliha AĞAÇ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serap ULUSAM SEÇKİNER Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Velittin KALINKARA Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Berna ULUTAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Elif KILIÇ DELİCE Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Kadir ÖZKAYA Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan KORHAN Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Osman TUTAL Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tülay ZORLU Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tülin GÜNDÜZ CENGİZ Uludağ Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Demet GÖNEN Balıkesir  Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment N. DİZDAR Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülin Feryal CAN Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muvaffak Osman ENGÜR İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Olcay POLAT Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜLKER Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA Hitit Üniversitesi
TOP