Kongre Konuları

Antropometrik Tasarım İnsan-Makina Sistemleri
Bilgisayar Destekli Yazılım ve Ergonomi İş Analizi ve Tasarımı
Bilişsel Ergonomi İş Organizasyonu ve Ergonomi
Biyomekanik ve Medikal Ergonomi İş Ölçümü
Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Çeşitli Sektörlerde Ergonomi Kent Ergonomisi
Çevre, Ergonomi ve Sürdürülebilirlik Kullanılabilirlik
Çevresel Ergonomi Maden Sektöründe Ergonomi
Dijital Teknolojiler ve Ergonomi Modern Üretim Sistemlerinde Ergonomi
Donanım Ergonomisi Nanoteknoloji ve Ergonomi
Eğitim Ergonomisi Otomotiv Sektöründe Ergonomi
Endüstri 4.0 ve Ergonomi Psikoloji ve Ergonomi
Endüstriyel  Ergonomi Sağlık Sistemlerinde Ergonomi
Enerji ve Ergonomi Sosyoloji ve Ergonomi
Engelliler ve Yaşlılar Açısından Ergonomi Tarım Sektöründe Ergonomi
Ergonomiyle İlgili Diğer Konular Tekstil Sektöründe Ergonomi
E-Toplum ve Ergonomi Toplam Kalite Yönetiminde Ergonomi
Fiziksel Ergonomi Ürün Tasarımı ve Ergonomi
Günlük hayatta Ergonomi Yeni Ürün Geliştirme ve Ergonomi
Hizmet Sektöründe Ergonomi Yeşil Ergonomi
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Yönetsel Ergonomi
İnsan Kaynakları Yönetimi Yeşil Ergonomi
TOP