Kongrede sunulacak bildirilerin özet metinleri, kongre özet yazım kuralları  dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Göndermiş olduğunuz bildirilerin değerlendirme sürecini OPENCONF Konferans Yönetim Sistemimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Önemli Not: Bildiri özetlerini sisteme yükledikten sonra   Dosya Gönder   kısmından Word dosyası olarak yüklemeniz gerekmektedir.

 

Kabul edilen bildirilerin listesini görmek için tıklayınız.

TOP