Değerli Araştırmacılar;

İnsan Faktörü üretim ve hizmet sistemlerinin elemanları arasında en önemli sistem elamanını oluşturmaktadır.  Bu sistemlerde insan, kassal olan işlerden daha çok mental olan işlere kadar birçok süreçte yer almaktadır. Çağımızdaki gelişmeler ışığında teknolojinin hızla gelişmesi üretim ve hizmet sistemlerinde birçok avantajı beraberinde getirirken aynı zamanda İnsan-Makine ilişkisini de daha karmaşık bir hale getirmiştir. Bu durumun yönetilebilmesi için söz konusu ilişkinin kapsamlı bir şekilde ve tüm yönleriyle bilimsel açıdan incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışma ortamında ve günlük hayatta ortaya çıkan dijitalleşme süreçlerinden kaynaklanan fiziksel ve zihinsel iş yüklerini azaltmak için insana yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler sırasında teknoloji kullanımının sosyal ve iş sağlığı açıdan değerlendirilmesinde ergonomik faktörler mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, bu yıl Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Türk Ergonomi Derneği işbirliği ile “Dijitalleşme ve Ergonomi” ana temasıyla düzenlenecek olan 24.Ulusal Ergonomi Kongresi’nde iş sistemleri tüm ergonomik faktörler açısından akademik bir ortamda ele alınacak ve değerlendirilecektir.

Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildiriler, gerekli değerlendirmelerden sonra, ULAKBİM-DERGİ PARK’a kayıtlı “Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi”, “SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi” ve "Ergonomi" dergisinde yayımlanmaları için teşvik edilecektir.

Erzurum Nene Hatun Kültür Merkezi’nde 28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kongremizde sizleri ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyacağız.

 

Saygılarımızla…

Doç. Dr. Elif Kılıç DELİCE

Dr. Öğr. Üyesi Gökay AKKAYA

Kongre Başkanları

TOP